Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM W KRAKOWIE

Szkolenie w kata i kobudoUczestnicy Seminarium w Krakowie, foto: Radosław Dyduch

 

         


W dniu 10 pażdziernika br. w Krakowie, w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone odbyło się
Ogólnopolskie Seminarium OYAMA Karate, w którym wzięło udział około 260 osób, w tym: szefowie klubów,

kierownicy wyszkolenia technicznego, instruktorzy, oraz kandydaci do udziału w egzaminie mistrzowskim
w 2016 r. Do Krakowa przybyli także goście z Niemiec i Norwegii. W czasie uroczystego otwarcia,
Hanshi Jan Dyduch 8 dan podziękował zebranym za bardzo liczne przybycie i omówił program mityngu.

Przedstawił także założenia przyszłorocznego Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjnego
z udziałem Soshu Shigeru Oyamy 10 dan, organizowanego z okazji 25 lecia Oyama Karate w Polsce.
Prezes OYAMA PFK wręczył także Sempai Wojciechowi Piątasowi (Norwegia) certyfikat przedstawiciela
branżowego OYAMA IKF w Oslo.

 Shihan Paweł Pajdak 5 dan w trakcie szkolenia z Sai, foto: Radosław Dyduch


Głównym celem Seminarium było szkolenie kandydatów do udziału w egzaminie na stopnie mistrzowskie
w 2016 r. w zakresie zaawansowanych kata oraz form z bronią. Treningi poświęcone mistrzowskim kata:
Seienchin i Kanku Dai oraz Sai Kihon 1-3 poprowadził Shihan Paweł Pajdak 5 dan (Sosnowiec).
Shihan Andrzej Pierzchała i Sensei Grzegorz Uzar w czasie bunkai
Foto: Radosław Dyduch


Naukę zaawansowanych form: Kai-Ha, Shotei oraz Tonfa kihon 1-3 i Taizan zrealizował
Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan (Kraków).


Obydwaj prowadzący skupili się na omówieniu zmian wprowadzonych przez Soshu Oyamę w 2012 r.
oraz na kluczowych fragmentach poszczególnych kata.


Obydwaj Shihan otrzymali gromkie brawa i podziękowania za profesjonalnie przeprowadzone zajęcia. OSU!
Shotei Kata
Foto: Radosław Dyduch


Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników seminarium, trening poświęcony formie z kijem (Soki)
został przełożony na mityng w Radomiu (05.03.2016 r.), który będzie drugą-obowiązkową sesją wyłącznie
dla kandydatów do egzaminu na 1 dan. Osoby zainteresowane szkoleniem w zakresie wymagań
egzaminacyjnych na 2,3 i 4 dan oraz liderzy klubów i ich szefowie wyszkolenia technicznego przyjadą
z kolei do Krakowa na seminarium mistrzowskie w dniu 16.04.2016 r. Szczegółowe programy każdej
z sesji zostaną wkrótce opublikowane.Uczestnicy szkolenia w trakcie omawiania Taizan

Foto: Radosław Dyduch


Równocześnie Hanshi Jan Dyduch zapowiedział, że z myślą o uczestnikach seminarium mistrzowskiego,
w najbliższym czasie opracuje i udostępni schematy zaawansowanych form (Shotei, Kai Ha, Seienchin,
Kanku Dai i Gojushiho) oraz Oyama Kobudo Kata (Tonfa Kihon 1-3 i Taizan, Bo Kihon 1 i 2, Tsion i Soki
oraz Sai Kihon 1-3) 


W ramach seminarium w Krakowie, odbyły się także pierwsze sesje kursów Instruktora Sportu
oraz Trenera II klasy w Oyama Karate, jak również warsztaty i konsultacje krakowskiego programu
„Sport przeciw wykluczeniom” .

Szkolenie w zakresie form oraz warsztaty SPW odbyły się przy finansowym
wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy także za bardzo liczne przybycie i owocną współpracę, OSU!


Fotoreportaż (kliknij)