Aktualności
KARTA CZŁONKOWSKA OYAMA PFK

Tegoroczna karta członkowska naszej Federacji ma wymiary karty kredytowej i została wykonana z plastiku.
Na rewersie znajduje się zdjęcie Wielkiego Mistrza Shigeru Oyamy 10 dan, twórcy stylu OYAMA (1935-2016)
oraz japońskie hieroglify z jego tytułem, imieniem i nazwiskiem. Na awersie, obok symbolu OYAMA IKF
są cztery ideogramy oznaczające OYAMA KARATE. Wydana karta zawiera: imię i nazwisko jej posiadacza
oraz nazwę klubu.

Posiadacz karty członkowskiej OYAMA PFK może trenować Oyama karate, zdawać egzaminy i otrzymywać
dyplomy Federacji, startować w zawodach sportowych oraz brać udział w szkoleniach i obozach. Kartę
otrzymuje się po wcześniejszym złożeniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu rocznej składki na ręce
instruktora Oyama karate.