Aktualności
INDYWIDUALNA LICENCJA CZŁONKOWSKA OYAMA PFK


Tegoroczna INDYWIDUALNA LICENCJA CZŁONKOWSKA naszej Federacji ma wymiary karty płatniczej i została wykonana z plastiku. Na rewersie znajduje się japoński napis KARATE-DO z nazwą i oryginalną pieczęcią naszej Organizacji. Na awersie, jak co roku, obok symbolu OYAMA IKF są cztery ideogramy oznaczające OYAMA KARATE, poniżej imię i nazwisko posiadacza karty oraz nazwa jego klubu.
Posiadacz INDYWIDUALNEJ LICENCJI CZŁONKOWSKIEJ OYAMA PFK może trenować Oyama karate, zdawać egzaminy i otrzymywać dyplomy Federacji, startować w zawodach sportowych oraz brać udział w szkoleniach i obozach. Licencję otrzymuje się po wcześniejszym złożeniu klubowej deklaracji członkowskiej i wpłaceniu jednorazowej rocznej opłaty w klubie.